Гімназія №5 Дніпровської міської ради

 

Кошторис 2023

     
 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ за  2023 рік
Дніпровська гімназія № 5 Дніпровської міської ради 
     
Найменування Код Усього на рік, грн
1 2 3
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 14 271 325,87
 Поточні видатки 2000 13 865 888,79
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 11 373 813,61
Оплата праці 2110 9 304 126,54
Заробітна плата 2111 9 304 126,54
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112  
Суддівська виногорода 2113  
Нарахування на оплату праці 2120 2 069 687,07
Використання товарів і послуг 2200 2 492 075,18
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  2210 9 012,12
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 1 471,02
Продукти харчування 2230 506 828,18
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 838 050,30
Видатки на відрядження 2250  
Видатки та заходи спеціального призначення 2260  
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 1 136 713,56
Оплата теплопостачання 2271 900 604,55
Оплата водопостачання і водовідведення 2272 8 999,17
Оплата електроенергії  2273 214 712,71
Оплата природного газу 2274  
Оплата інших енергоносіїв та  інших комунальних послуг 2275 12 397,13
Оплата енергосервісу 2276  
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281  
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282  
Обслуговування боргових зобов`язань 2400 0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань 2410  
Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань 2420  
Поточні трансферти 2600 0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  2610  
Поточні трансферти органам державного управління  інших  рівнів 2620  
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630  
Соціальне забезпечення 2700 0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710  
Стипендії 2720  
Інші виплати населенню 2730  
Інші поточні видатки 2800  
Капітальні видатки 3000 405 437,08
Придбання основного капіталу 3100 405 437,08
Придбання обладнання і предметів довгострокового  користування 3110  
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121  
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 3122  
Капітальний ремонт 3130 405 437,08
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131  
Капітальний ремонт  інших об’єктів 3132 405 437,08
Реконструкція та реставрація 3140 0,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141  
Реконструкція та реставрація інших об`єктів 3142  
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143  
Створення державних запасів і резервів 3150  
Придбання землі і нематеріальних активів    3160  
Капітальні трансферти 3200 0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210  
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220  
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230  
Капітальні трансферти населенню 3240  
Надання внутрішніх кредитів 4110 0,00
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111  
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112  
Надання інших внутрішніх кредитів 4113  
Надання зовнішніх кредитів 4210 0,00
Нерозподілені видатки 9000 0,00
 
     
Керівник закладу    
  (ПІБ, підпис)