Гімназія №5 Дніпровської міської ради

 

Доступність закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Умови доступності

Дніпровської Гімназії № 5 Дніпровської міської ради

для осіб з особливими освітніми потребами

На виконання Законів України «про освіту», «Про загальну середню освіту», згідно з Положенням про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 03.02.2016  № 184/28314 (зі змінами), згідно з наказом  Міністерства освіти і науки України від 06.06.2016 № 324, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 01.07.2016 № 905/29035, заяви батьків, рішення педагогічної пади, довідки ЛКК з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти, з урахуванням індивідуальних здібностей та стану здоров'я дитини створено умови для організації індивідуального навчання одному учню.

Організаційні заходи забезпечення індивідуального навчання:

  •  видано наказ про зарахування учня на індивідуальну форму навчання;
  •  видано наказ про затвердження персонального складу та розподіл навчального навантаження педпрацівників, які будуть здійснювати індивідуальне навчання;
  • складено робочий навчальний план для індивідуальної форми навчання, який затверджено начальником управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради;
  • складено розклад уроків, який затверджено директором школи і погоджено з батьками учня.

За вимогою батьків школа може організувати інклюзивне навчання згідно чинного законодавства. Ширина коридорів відповідає вимогам для організації інклюзивного навчання. Побудовано пандуса.

  •  

Основою концепції інклюзивної освіти  є принципи, що всі діти, незважаючи на різне культурне й соціальне походження та різні рівні навчальних можливостей, повинні мати однакові можливості у навчанні в усіх типах закладів освіти. 

Більше інформації можна отримати на сайті МОН України     https://mon.gov.ua/ua/tag/inklyuzivne-navchannya